ชื่อร้านค้า

Fico Car Seat Shop

รายละเอียดร้านค้า

Fico Car Seat Shop เริ่มต้นจำหน่ายคาร์ซีทมาตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย.52 จวบจนถึงปัจจุบัน ซึ่งร้าน Fico Car Seat Shop ของเราเป็นที่รู้จักและยอมรับในหมู่คุณแม่รุ่นใหม่ว่าเป็นร้านค้าออนไลน์ที่จำหน่าย Car seat ที่ดีที่สุดร้านหนึ่งในโลกออนไลน์ ทั้งในเรื่องการบริการหลังการขาย ความเชื่อถือในเรื่องคุณภาพสินค้า และอัธยาศัยที่ดีของเจ้าของร้าน ทีให้ความเป็นกันเอง ดุจดังเพื่อนใกล้ตัวของคุณแม่ที่สามารถปรึกษาได้ในทุกเรื่อง

Fico Car Seat Shop ยังคงยึดมั่นในปณิธานที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าทุกท่าน โดยถือหลักสำคัญ 4 ประการ คือ

1. สินค้าในร้านต้องมีคุณภาพดี
2. ร้านต้องเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของลูกค้าได้
3. ลุกค้าต้องมีความสะดวกสบายในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น การชำระค่าสินค้า,การติดต่อพูดคุยกับทางร้าน ฯลฯ
4. บริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม

และในท้ายที่สุดนี้ ทางร้าน Fico Car Seat Shop ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ยังคงให้การสนับสนุนร้าน Fico Car Seat Shop ด้วยดีเสมอมา